SERVEIS INTEGRALS I ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIA CIVIL I PENAL

DRET CIVIL

El Dret Civil és la branca del Dret més present en les actuacions quotidianes de les persones.

DRET DE LA FAMÍLIA

Separacions, divorcis, nul·litat, reclamació d'aliments impagats...

 
RECLAMACIÓ DE REBUTS I FACTURES PENDENTS

Reclamacions de deutes líquids i vençuts, reclamacions de xecs i pagarés, reclamació de rendes per lloguer...

DESNONAMENTS I LLOGUERS

Defensa de la Propietat davant les faltes de pagament de les rendes, incompliment o finalització del contracte de lloguer, ocupacions il·legals o precaris, defensem els interessos dels propietaris

TESTAMENTÀRIES, HERÈNCIES, INCANPACITATS

El Dret de Successions regula la situació patrimonial d'una persona després de la seva defunció.

INCAPACITATS

La llei priva a les persones físiques de la facultat d'obrar per si mateixes, declarant-los incapaços, fonamentant-se en la falta o insuficiència del seu desenvolupament mental...

COMPLIANCE

Corporate Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per identificar i classificar els riscs operatius i legals als que s'enfronten.

MEDIACIÓ

La mediació és un Sistema Alternatiu de Resolució de conflictes alternatiu

perquè és extrajudicial o diferent als canals legals o convencionals de resolució

de disputes.

Justicia.jpg