ASSESSORAMENT FINANCER I FISCAL

Implementació de Polítiques financeres
Reducció de Costos Financers
Millora dels Estats Financers  a l'efecte de resultats i liquiditat
Anàlisi de projectes d'inversió
Implementació de Sistemes de Control Pressupostari i seguiment de les mateixes
Anàlisis de costos i optimització dels mateixos
Planificació financera i fiscal a fi de minimitzar la càrrega tributària

Les decisions de caràcter estratègic i operatiu han d'analitzar-se des d'una perspectiva financera per a conèixer quin és l'impacte econòmic sobre el negoci. Aquestes decisions necessiten una anàlisi profunda de les seves implicacions en tots els àmbits: estructura econòmica, resultats, nivell d'endeutament òptim, variació de la liquiditat.

 

Podem conèixer i analitzar la naturalesa de les desviacions en ingressos, despeses, inversions, endeutament, etc.? Quines inversions són necessàries a curt o mitjà termini? Com hem de finançar les inversions? Quin és el nivell de palanquejament òptim que impulsa el creixement del negoci al mínim cost?
Aquestes són algunes de les preguntes que es responen a través d'una bona estratègia financera