Estalvia temps i assegura't l'èxit  

Estratègies Organització 

NOSALTRES

S&EA consulting és una consultoria de negoci especialitzada a optimitzar els serveis que requereixen els nostres clients:

-Assessoria jurídica especialitzada en la confecció de plecs de les clàusules tècniques i administratives preparatòries dels diferents procediments d’adjudicació de contractes, previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

VISIÓ-MISSIÓ-VALORS

Ser una empresa reconeguda en el sector pels seus èxits a aconseguir els objectius dels nostres clients. Ser una empresa amb el prestigi d'oferir el millor tracte i el més alt compromís. Ser una empresa líder en innovació respecte la prestació de serveis que requereixen els nostres clients. Ser una empresa amb el millor equip professional o amb capacitat per a trobar-ho i incorporar-ho a cada projecte.

SERVEIS
  • Consultoria estratègica

  • Serveis judídics

  • Neurotraining 

  • Financera i fiscal